AERMEC - kvalita, testování a vývoj

AERMEC - kvalita, testování a vývoj

Největší evropská zkušební komora

Aermec se zaměřuje na využívání vysoce pokročilých technologií a nepřetržitý vývoj zařízení, aby dosáhl vyšší energetické účinnosti a minimalizoval náklady na provoz strojů. Kromě interních výzkumů a vývojových oddělení spolupracuje Aermec s renomovanými univerzitami a výzkumnými institucemi a disponuje moderním testovacím vybavením. 

Celkem 8 kalorimetrických komor umožňuje přesné testování všech konfigurací produktu. Hlavní komora, do níž bylo investováno 5 milion eur, umožňuje testovat chladicí a topné jednotky o výkonu a 2 000 kW a měří 28 m na délku a 6 m na výšku, co představuje celkový objem 2 200 m3. V této zkušební laboratoři se provádějí zkoušky chladicích jednotek a tepelných čerpadel, které Eurovent vybral pro certifikaci (do 1 500 kW, což je limit Euroventu) a certifikaci AHRI (Severní Amerika), což potvrzuje vysokou úroveň přesnosti měření.

Aermec může zaručit přesnost +/- 0,2 °C u vody a +/- 0,3 °C u vzduchu a to pomocí přesných přístrojů, včetně 240 snímačů teploty a 100 snímačů tlaku, které umožňují testování v souladu s normami EN 14511. Tato vysoce univerzální zkušební laboratoř umožňuje testování při teplotách okolí od -20 °C do +55 °C a relativní vlhkosti vzduchu od 20 %RH do 95 %RH. V souladu se zastoupením společnosti Aermec na všech kontinentech po celém světě je k dispozici řada produktů pro napájení s frekvencí 50Hz a 60Hz. Ve zkušebně lze také provádět akreditované měření hlučnosti testovaných zařízení pro certifikaci Eurovent a podle normy UNI EN ISO 9614.

 

 

Chcete zúčastnit testů? Není problém

Testy prováděné výrobcem, u kterých můžete být přítomni, umožňují:
- Zkoušky zařízení za individuálních podmínek definovaných zákazníkem.
- Ověření, že navržené zařízení bude po instalaci na místě instalace správně fungovat.
- Zajistit, že očekávané úrovně chladicího či topného výkonu budou vždy splněny.
- Provozovat zařízení při plném i částečném zatížení, mapovat výkon a spotřebu energie.
- Simulaci provozu zařízení v extrémních podmínkách, včetně extrémně nízkých a vysokých teplot okolí.
- Provádění měření úrovně hluku zařízení pro definované provozní stavy.
- Simulaci provozu zařízení při projektovaných provozních limitech a také při extrémních úrovních za těmito limity.
- Provádět ověření funkčnosti zařízení, které napomáhá hladkému uvedení do provozu zařízení v místě instalace.

Speciální zákaznický salonek umožňuje uživatelům graficky sledovat všechny testy v reálném čase a průběžně prezentovat a zaznamenávat všechna naměřená data. Aermec vydává oficiální písemnou zprávu, která plně specifikuje a podrobně popisuje všechny výsledky a podmínky zkoušek a nabízí zákazníkovi oficiální potvrzení o provedených zkouškách.

Zkoušky zařízení za zákazníkem definovaným parametrů, jsou doplňkovou službou, jejímž cílem je zajistit ověření provozních stavů, a odstranit tak potenciální rizika nežádoucích a neočekávaných problémů v místě instalace.

Kvalita Aermec je plně certifikována: od roku 1993 ISO 9001, certifikát kvality společnosti; a od roku 2013 ISO 14001, která certifikuje proces environmentálního managementu společnosti.

Certifikace Aermec vyhový požadavkům z celého světa a potvrzují kvalitu, kterou je Aermec proslulý. Níže jsou všechny certifikace pro výkon a kvalitu: